Een steenmarter verjagen en weren... dat kunt u gerust overlaten aan Plaagdierenbestrijding Van Rhee in Uddel, Apeldoorn!

 

Een steenmarter mag men in Nederland alleen verjagen en weren, omdat het een beschermde diersoort is. 
Steenmarters komen via Zuid Europa Nederland binnen. Het zijn zoogdieren en behoren tot de groep roofdieren, zijn familie van de marterachtigen, een diergroep die grofweg bestaat uit marters, wezels, bunzingen, dassen, otters en stinkdieren. 

Een steenmarter is een carnivoor: De marters in Nederland eten graag andere knaagdieren, kikkersoorten, vogels, kleine zoogdieren en eieren, maar ook insecten zoals rupsen en kevers.
Muizen en vogels zijn een belangrijk bestanddeel van het voedsel. In het voorjaar halen steenmarters graag eieren en jongen uit vogelnesten.
Bij de jacht op zoogdieren ligt de grens qua grootte ongeveer bij jonge egels, konijnen en hazen en ratten, bij vogels eet de marter graag duiven en kleine kippen.
De steenmarter laat grote legkippen meestal met rust, zolang zij niet in paniek raken wanneer de steenmarter hun eieren weghaalt.


Is een steenmarter een plaagdier en welke overlast wordt door steenmarters veroorzaakt?

Wanneer een steenmarter zich vestigt in een woning kan dit leiden tot geluids- en stankoverlast, omdat zij zich vestigen in ruimtes onder daken, de spouw, holle plafonds en kruipruimtes.
Het kan daarbij gaan om een solitair levende steenmarter, maar ook om een vrouwtje met jongen. De geluidsoverlast ontstaat doordat de dieren ’s avonds en ’s nachts levendig zijn en in hun ruimte stommelen. Stankoverlast kan ontstaan door de keutels en urine van marters. Deze worden in bepaalde hoeken van de verblijfplaats gedeponeerd. Een tweede vorm van stankoverlast bestaat uit de geur van oude prooiresten. Behalve geluid- en geuroverlast veroorzaakt een marter soms ook schade aan isolatiemateriaal (glaswol) of leidingen en kabels.

De beste methode om overlast te voorkomen is door er voor te zorgen dat een steenmarter de voor de soort aantrekkelijke ruimtes in een woning niet kan binnenkomen. Dit kan door alle mogelijke toegangen van dergelijke ruimtes dicht te laten maken. Schakel bij overlast door een steenmarter in een huis daarom altijd een deskundige in die weet hoe om te gaan met dergelijke situaties en die in het bezit is van een officiële ontheffing om marters te mogen verjagen of te vangen (met als doel het ergens anders weer loslaten van het gevangen dier).

Soms veroorzaken steenmarters schade aan auto's en dan met name aan de leidingen, kabels of isolatiematerialen in het motorcompartiment van auto’s. Marters kunnen vaak vrij eenvoudig via de onderkant van de auto in de motorruimte komen.

Steenmarters zijn gek op eieren en jonge vogels en dringen om die reden soms een kippenhok of volière binnen. Om schade in een kippenren of volière te voorkomen, dient u ervoor zorgen dat de steenmarter niet naar binnen kan om zijn prooi te overmeesteren. Zo houdt u uw kippen en vogels veilig. 

De beste manier om overlast te voorkomen is door er voor te zorgen dat een steenmarter de aantrekkelijke ruimtes in een woning, motorkap, volière of kippenren niet kan binnenkomen. Preventie is aanbevolen om erger te voorkomen!


In Nederland mag men steenmarters verjagen en weren, maar bestrijden met gif, vangen of doden is streng verboden! 

Steenmarters zijn in Nederland een beschermde diersoort. Vanwege de faunabescherming neemt het aantal steenmarters in Nederland toe, waardoor de kans op overlast toeneemt.  Het bestrijden is niet toegestaan volgens de Nederlandse wet. U riskeert een boete wanneer u de steenmarter pijnigt, vergiftigt of doodt.

Belangrijk om te weten is het verschil tussen bestrijden en verjagen. Bij bestrijding worden middelen ingezet om het dier schade aan te doen en is natuurlijk niet diervriendelijk en daarom strafbaar.
Het verjagen van de steenmarter is wél toegestaan.

Plaagdierenbestrijding van Rhee in Uddel, Apeldoorn, kent verschillende oplossingen, die u kunt toepassen om de steenmarter op gepaste afstand te houden van uw huis of auto.

Belt u voor het maken van een afspraak en laat uw steenmarter verjagen en weren!

knaagdieren-bestrijding

KNAAGDIERBESTRIJDING

Heeft u muizen of ratten in huis? De enige remedie om er vanaf te komen is professionele bestrijding. Ratten en muizen planten zich razendsnel voort, waarmee het niet eenvoudig is om van de plaag af te komen. LEES MEER ..

nsectenbestrijding

INSECTENBESTRIJDING

Insecten zijn belangrijk voor de natuur. Elk insect heeft een functie en doorgaans hoeven insecten niet bestreden te worden. Insecten worden pas een probleem als zij zich in uw huis, tuin, garage of bedrijf gaan vestigen. LEES MEER ..

boktor houtworm bestrijding

BOKTOR EN HOUTWORM

Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de huisboktor (ook wel bekend als boktor), de spinthoutkever, de houtkever en de bonte knaagkever. LEES MEER ..