Hoe kunt u de nesten van de eikenprocessierups verwijderen en overlast voorkomen?

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder, welke ‘s nachts groepsgewijs (in processie) op zoek gaat naar voedsel (eikenbladeren).
In vrijwel geheel Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli met brandharen behaarde rupsen aantreffen in eikenbomen. De laatste jaren lukt het veel gemeenten amper de plaag te bestrijden.

Steeds meer professionals in de plaagdierenbestrijding specialiseren zich in het verwijderen of het voorkomen van overlast door de aanwezigheid van eikenprocessierupsen in onze leefomgeving en dat is niet voor niets...

 

Ernstige klachten en allergische reacties veroorzaakt door eikenprocessierupsen

In de maanden mei tot augustus vervellen de eikenprocessierupsen maar liefst 5 keer. Deze nesten van de eikenprocessierups bevinden zich in of in de omgeving van de eikenboom en kunnen verschillen van omvang, maar ook van hoeveelheid nesten per boom. Wanneer u in contact komt met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen gezondheids- en huidklachten ontstaan zoals  irritatie aan de ogen of luchtwegen, aanhoudende jeuk en felle huiduitslag. 

Heeft u een allergische reactie, vermijd dan te krabben en voorkom contact met de huid. Verwijder de haartjes door de huid te beplakken met met breed plakband zoals ductape, pak telkens een nieuwe plakreep. . Spoel de ogen met water en was uw kleding op tenminste 60 graden. Blijven de klachten aanhouden? Raadpleeg dan uw huisarts.


Hoe voorkomt u besmetting door de eikenprocessierups?

eikenprocessierups

Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied, waar de eikenprocessierups voorkomt, voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Probeer direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk te vermijden. Zelfs nesten van vorig jaar bevatten veel brandharen, welke kunnen verwaaien. Vermijd wegen waar eikenbomen met veel processierupsen staan. Deze worden door de Gemeente vaak afgezet met een rood-wit lint, om de omstanders te wijzen op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Maak uw kinderen ook attent op het gevaar. 

 

Een eikenprocessierupsplaag preventief bestrijden

U kunt voorkomen dat er nesten van eikenprocessierupsen in uw eik terechtkomen, door in het voorjaar, in maart of april, uw eikenboom preventief te laten behandelen met een speciaal daarvoor bestemd bestrijdingsmiddel. Plaagdierenbestrijding Van Rhee weet door te monitoren precies in welk stadium de rupsen zich bevinden, hetgeen essentiëel is bij het beheren van de eikenprocessierups. Door op het juiste moment, onder de juiste omstandigheden en met de juiste middelen en materialen in te grijpen wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Ook hier geldt: Voorkomen is beter dan bestrijden!
Lees meer over plaagdierenbeheersing op de pagina Pest Control   

 

Welke methode gebruikt Plaagdierenbestrijding Van Rhee om preventiemaatregelen te nemen en nesten van de eikenprocessierups te verwijderen?

De professionele bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt door middel van opzuigen van rupsen en nesten. Of door preventieve bespuiting met biologische middelen.

Staat de geïnfecteerde eik op openbaar terrein, dan kunt u contact opnemen met uw Gemeente voor het laten verwijderen van de eikenprocessierupsen. Heeft u op uw eigen perceel te maken met besmette eikenbomen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Neem hiervoor altijd contact op met een professioneel bedrijf, als Plaagdierenbestrijding Van Rhee uit Uddel, Apeldoorn. Immers, wij beschikken over de deskundige kennis, de beste bestrijdingsmiddelen, de juiste apparatuur en speciale beschermende kleding.

De nesten van de eikenprocessierups verwijderen is een klus, die u het beste kunt overlaten aan een professionele ongediertebestrijder. 

Bel vandaag nog voor informatie!

 
 
knaagdieren-bestrijding

KNAAGDIERBESTRIJDING

Heeft u muizen of ratten in huis? De enige remedie om er vanaf te komen is professionele bestrijding. Ratten en muizen planten zich razendsnel voort, waarmee het niet eenvoudig is om van de plaag af te komen. LEES MEER ..

nsectenbestrijding

INSECTENBESTRIJDING

Insecten zijn belangrijk voor de natuur. Elk insect heeft een functie en doorgaans hoeven insecten niet bestreden te worden. Insecten worden pas een probleem als zij zich in uw huis, tuin, garage of bedrijf gaan vestigen. LEES MEER ..

boktor houtworm bestrijding

BOKTOR EN HOUTWORM

Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de huisboktor (ook wel bekend als boktor), de spinthoutkever, de houtkever en de bonte knaagkever. LEES MEER ..