Ongediertepreventie... want voorkomen is beter dan genezen!


Wat is het verschil tussen ongediertepreventie en ongediertebestrijding?

U kunt stellen dat ongediertebestrijding pas nodig is, wanneer de ongediertepreventie niet effectief is geweest. 
In tegenstelling tot ongediertepreventie gaat het bij ongediertebestrijding om het uitroeien, c.q. doden van de plaagdieren. 

De kern van ongediertepreventie (ook wel  Pest Control of  Integrated Pest Management (IPM) genoemd) is te weten hoe we plagen kunnen voorkomen. In de praktijk blijkt dat bij het signaleren van ongedierte door bedrijven of particulieren als eerste gegrepen wordt naar chemicaliën (insecticiden of rodenticiden) = ongediertebestrijding, terwijl men het nemen van preventieve maatregelen, zoals het veranderen van het leefomgeving van het ongedierte en mogelijke biologische bestrijding over het hoofd ziet. = ongediertepreventie

Ongediertepreventie en het vroegtijdig signaleren van ongedierteplagen voorkomt erger

Het behoeft geen nadere uitleg, dat vanuit respect voor flora en fauna het aanbevolen is zo min mogelijk chemicaliën te gebruiken, maar preventiemaatregelen te nemen om plagen van ongedierte te voorkomen, die geen negatieve invloed hebben op onze habitat, Weet u dat u als bedrijf niet zelf mag bestrijden met doe-het-zelfmiddelen tegen ongedierte? Met het oog op wettelijk bepaalde regels voor hygiëne en veiligheid bent u verplicht om een pest control expert in te schakelen.

Wilt u meer weten over duurzame ongediertepreventie, leest u dan verder op onze pagina Pest Control

Of u nu overlast ondervindt van boktor/houtwormknaagdieren zoals rattenmuizensteenmartersinsecten als wespen en hoornaarsvlooienbedwantsen,  eikenprocessierupsen of mollen ?
Plaagdierenbestrijding Van Rhee uit Uddel, Apeldoorn, is een gediplomeerd specialist in het voorkomen én beheersen van ongedierte en plaagdierenoverlast bij bedrijven en particulieren.

Wij leveren onze diensten in de volgende branches:

  • Gemeenten, overheidsinstellingen en woningbouworganisaties
  • Detailhandel
  • Horeca
  • Industrie en overig bedrijfsleven
  • Agrarische sector, zowel akkerbouw als veeteelt
  • Camping- en vakantiesector
  • Particulieren en private partijen


Voorkom dat ongedierteplagen ontstaan of belemmer de groei van de plaagdierenpopulatie

Van Rhee Plaagdierenbestrijding uit Uddel, Apeldoorn, helpt u bij het nemen van preventiemaatregelen om ongedierte en plaagdieren binnen uw bedrijf te voorkomen.
Wilt u weten welke preventiemaatregelen u zou kunnen nemen ter voorkoming van ongedierteplagen, maak dan vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. 

knaagdieren-bestrijding

KNAAGDIERBESTRIJDING

Heeft u muizen of ratten in huis? De enige remedie om er vanaf te komen is professionele bestrijding. Ratten en muizen planten zich razendsnel voort, waarmee het niet eenvoudig is om van de plaag af te komen. LEES MEER ..

nsectenbestrijding

INSECTENBESTRIJDING

Insecten zijn belangrijk voor de natuur. Elk insect heeft een functie en doorgaans hoeven insecten niet bestreden te worden. Insecten worden pas een probleem als zij zich in uw huis, tuin, garage of bedrijf gaan vestigen. LEES MEER ..

boktor houtworm bestrijding

BOKTOR EN HOUTWORM

Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de huisboktor (ook wel bekend als boktor), de spinthoutkever, de houtkever en de bonte knaagkever. LEES MEER ..