Wat betekent Pest Control bij bedrijven en particulieren?

 
Letterlijk vertaald betekent Pest Control de preventieve ongediertebeheersing bij bedrijven en particulieren.
De kern van geïntegreerde plaagdierenbestrijding ofwel Plaagdiermanagement (in het Engels Integrated Pest Management IPM genoemd) is kennis over hoe we ongedierteplagen kunnen voorkomen. 


Wat maakt van een dier een plaagdier? 

Wij spreken van een plaagdier als deze:

  1. voorkomt op een plek waar dat niet gewenst is,
  2. voorkomt in grote aantallen,
  3. schade berokkent aan de leefomgeving. Die schade kan materiële schade zijn (bijv. doorgeknaagde kabels of aangetast veevoer), maar ook de overdracht van bepaalde ziekteverwekkers naar dier en mens. 

Vroegtijdig signaleren van ongedierteplagen door Pest Control voorkomt erger

In de praktijk blijkt dat bij het ontdekken van ongedierte door bedrijven of particulieren snel gegrepen wordt naar chemicaliën (insecticiden of rodenticiden), terwijl men het nemen van preventieve maatregelen, zoals het veranderen van het habitat van de plaagdieren en eventuele biologische bestrijding over het hoofd ziet. Maar weet u dat u als bedrijf niet zelf mag bestrijden met doe-het-zelfmiddelen tegen ongedierte? Met het oog op wettelijk bepaalde regels voor hygiëne en veiligheid bent u verplicht om een pest control expert in te schakelen.
Het behoeft geen uitleg, dat vanuit het oogpunt van het milieu het wenselijk is om zo min mogelijk chemicaliën te gebruiken maar door preventiemaatregelen te nemen, die geen negatieve invloed hebben op onze menselijke leefomgeving, plagen van ongedierte worden voorkomen.

De principes van geïntegreerde plaagdierbeheersing (in het Engels: Integrated Pest Management, IPM) zijn belangrijk om uitbraken van plagen te voorkomen.
Dit geldt zowel voor ongedierteplagen in de akkerbouw, de veehouderij, de horeca, de industrie, detailhandel als bij particulieren.
Het wegnemen van mogelijke schuilplaatsen en het verwijderen van voedselbronnen zijn zaken die het voor elk organisme lastiger maken om zich snel voort te planten.
Daarnaast is goede monitoring belangrijk: Wanneer u vroegtijdig de aanwezigheid van plaagdieren weet te signaleren, hoeft u later minder hard in te grijpen omdat de populatie van plaagdieren zich dan nog niet ontwikkeld en/of vermenigvuldigd heeft. Tegenwoordig is het een streven om te voorkomen dat (bijvoorbeeld) ratten worden geboren om daarmee het aantal dieren dat uiteindelijk bestreden moet worden zo klein mogelijk te houden.


Welke preventiemaatregelen ten aanzien van ongedierte kunnen er genomen worden bij Pest Control?

  • de leefomgeving veranderen, waardoor de plaagdieren zich niet meer veilig voelen door het nemen van de juiste hygiëne- en weringsmaatregelen.
  • schuilplaatsen ontoegankelijk maken
  • verwijderen van voedselbronnen
  • toegangen of ingangen barricaderen
  • biologische bestrijding om vermenigvuldiging te voorkomen

 

Lees hier meer over geïntegreerd Plaagdiermanagement oftewel Integrated Pest Management (IPM) ter preventie van plaagdieren

Voorkom dat ongedierteplagen ontstaan of belemmer de groei van de plaagdierenpopulatie

Van Rhee Plaagdierenbestrijding uit Uddel, Apeldoorn, helpt u bij het nemen van preventiemaatregelen om ongedierte en plaagdieren binnen uw bedrijf te voorkomen.
Wilt u weten welke preventie u zou kunnen inzetten ter voorkoming van ongedierteplagen, maak dan vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek voor Pest Control. knaagdieren-bestrijding

KNAAGDIERBESTRIJDING

Heeft u muizen of ratten in huis? De enige remedie om er vanaf te komen is professionele bestrijding. Ratten en muizen planten zich razendsnel voort, waarmee het niet eenvoudig is om van de plaag af te komen. LEES MEER ..

nsectenbestrijding

INSECTENBESTRIJDING

Insecten zijn belangrijk voor de natuur. Elk insect heeft een functie en doorgaans hoeven insecten niet bestreden te worden. Insecten worden pas een probleem als zij zich in uw huis, tuin, garage of bedrijf gaan vestigen. LEES MEER ..

boktor houtworm bestrijding

BOKTOR EN HOUTWORM

Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de huisboktor (ook wel bekend als boktor), de spinthoutkever, de houtkever en de bonte knaagkever. LEES MEER ..