Houtworm en boktor bestrijding is een specialistisch vak en vraagt om een gecertificeerde methode.

Houtworm en boktor bestrijding moet professioneel uitgevoerd worden, want houtaantasters kunnen een ernstige bedreiging zijn voor de constructie van huizen en gebouwen.
'Houtaantaster' is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de huisboktor (ook wel bekend als boktor), de spinthoutkever, de houtkever en de bonte knaagkever. De term 'houtworm' wordt gebruikt voor de larve- of wormfase van het insect, waarin het gaten boort in hout en hout eet.

Waarom vallen houtaantasters, als houtworm en boktor, onder de plaagdieren?

boktor - Plaagdierenbestrijding Van Rhee UddelHoutworm en boktor kunnen een ernstige bedreiging vormen voor het aanwezige hout in de constructie van huizen en (bedrijfs)gebouwen, zoals draagbalken, vloeren, beschottingen, schrootwerk etc. Na verloop van tijd wordt het hout door de gaten en gangen zwakker en dat kan uiteindelijk leiden tot het instorten van het gebouw.
Houtworm en boktorren tasten door hun voorliefde voor hout binnen- en buitenshuis ook veel houten meubilair aan, zoals kasten, bedden, deuren. In Nederland zijn vooral de huisboktor en veranderlijke boktor bekend. Wanneer u constateert dat in uw huis of bedrijf boktor of houtworm leeft, dan is het zaak om snel te handelen en een specialist uit te nodigen voor een goede determinatie en deze houtaantasters te laten bestrijden. Pest Control is de enige remedie om van de ongedierteplaag af te komen.

Effectieve houtworm en boktor bestrijding

Houtworm en boktor zitten diep in het hout en vreten veel gangen. Om een goede houtworm en boktor bestrijding uit te voeren is het van belang om de boorgangen van de houtaantasters goed schoon te krabben, waarna het houtwerk stofvrij wordt gemaakt om daarna te behandelen of te injecteren met een langdurig werkend bestrijdingsmiddel.

Belt u ons vandaag voor het maken van een afspraak?

knaagdieren-bestrijding

KNAAGDIERBESTRIJDING

Heeft u muizen of ratten in huis? De enige remedie om er vanaf te komen is professionele bestrijding. Ratten en muizen planten zich razendsnel voort, waarmee het niet eenvoudig is om van de plaag af te komen. LEES MEER ..

nsectenbestrijding

INSECTENBESTRIJDING

Insecten zijn belangrijk voor de natuur. Elk insect heeft een functie en doorgaans hoeven insecten niet bestreden te worden. Insecten worden pas een probleem als zij zich in uw huis, tuin, garage of bedrijf gaan vestigen. LEES MEER ..

boktor houtworm bestrijding

BOKTOR EN HOUTWORM

Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de huisboktor (ook wel bekend als boktor), de spinthoutkever, de houtkever en de bonte knaagkever. LEES MEER ..